Posts filed under ‘Stichting Kind en Omgangsrecht’

Gezocht voor onderzoek: gescheiden vaders die ervaring hebben met het – sinds 1 maart 2009 ingevoerde – ouderschapsplan

Samenvatting

Het Drentse Emancipatiebureau Enova doet in samenwerking met Carmen Jonathans, student pedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen, een vervolgonderzoek naar de positie van vaders na scheiding. Dit vervolgonderzoek richt zich met name op de beantwoording van de vraag in hoeverre de invoering van het ouderschapsplan op 1 maart 2009 ook heeft bijgedragen aan een verbeterde positie van gescheiden vaders.

Oproep
Gescheiden vaders, die na 1 maart 2009 zijn gescheiden en daardoor te maken hebben gehad met het opstellen van een ouderschapsplan, worden daarbij opgeroepen om hieraan hun medewerking te verlenen. Zij kunnen zich vòòr 1 juli a.s. aanmelden bij Carmen Jonathans op het volgende emailadres: cjonathans @ stamm . nl

Peter Tromp
Adviespunt Ouderschapsplan
vaderkenniscentrum @ gmail . com

—————————————————————————–

PERSBERICHT VAN ENOVA
Assen, 19 mei 2010

Gezocht voor onderzoek: gescheiden vaders die ervaring hebben met het ouderschapsplan

Enova* zoekt gescheiden vaders voor onderzoek. Vanaf 1 maart 2009 zijn ouders verplicht om een ouderschapsplan op te stellen wanneer zij willen scheiden. In dit ouderschapsplan wordt gestreefd naar een gelijkwaardig ouderschap. In het ouderschapsplan staan afspraken over hoe ouders na de scheiding de zorg- en opvoedingstaken verdelen en de informatie-uitwisseling regelen.

Enova onderzoekt of het ouderschapsplan bijdraagt aan een verbeterde positie van gescheiden vaders. De nadruk komt te liggen op de situatie van de vader, omdat uit eerder onderzoek van Enova is gebleken dat de vader in de meeste gevallen de ouder is die zijn kind(eren) tot zijn spijt minder vaak gaat zien na een scheiding. Om deze reden zijn wij op zoek naar vaders die na 1 maart 2009 zijn gescheiden en daardoor te maken hebben gehad met het opstellen van een ouderschapsplan. Wij stellen het zeer op prijs als u mee wilt werken aan dit onderzoek. Uiteraard is uw privacy bij deelname aan het onderzoek gewaarborgd. Wilt u meewerken aan dit onderzoek, stuur dan voor 1 juli 2010 een e-mail naar: cjonathans @ stamm . nl
—————————————————————————–

Het ouderschapsplan

Bron: Enova, Emancipatie Bureau Drenthe, Nieuws, 19-05-2010

Onderzoek met RuG naar effect ouderschapsplan op positie gescheiden vaders.

Op 1 maart 2009 is de ‘Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding’ in werking getreden. Deze wet stelt scheidende ouders vanaf 1 maart 2009 verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Met deze wet wordt gestreefd naar een gelijkwaardig ouderschap na een scheiding: beide ouders hebben gelijke rechten en plichten met betrekking tot de opvoeding en verzorging van hun kinderen. Enova gaat in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen onderzoeken of deze wet een gunstig effect heeft op de positie van de vader na scheiding.

In 2009 genereerde Enova landelijke persaandacht met een publicatie in de Volkskrant over de resultaten van het onderzoek naar gescheiden vaders: ‘Vaderschap doet ertoe.’ Uit dit onderzoek bleek dat gescheiden vaders, vaak tot grote frustratie, in een marginale positie verkeren ten opzichte van moeders, als verzorger en opvoeder van de kinderen. Moeder bepaalt meestal hoe de rol en positie van de vader vorm krijgt, ook al is er volgens de wet sprake van een gelijkwaardige positie. Zij wordt hierin gesteund door dominante opvattingen in de samenleving en jurisprudentie die in haar voordeel uitpakt, zo blijkt uit het onderzoek.

Naar aanleiding van deze resultaten zal nu onderzocht worden of het ouderschapsplan een gunstige bijdrage levert aan gelijkwaardig ouderschap. Hoe komt het opstellen van het ouderschapsplan tot stand? Hebben beide ouders evenveel invloed op de afspraken over verdeling van zorg, of is het nog steeds de moeder die de grootste stem mag hebben? Het onderzoek wordt uitgevoerd door Carmen Jonathans, student pedagogiek aan de RuG. Via de nieuwsbrief en de website zullen wij u in de nazomer informeren over de resultaten.

mei 19, 2010 at 9:08 pm Plaats een reactie

Ouderorganisaties nemen initiatief tot Adviespunt Ouderschapsplan

Op 25 november 2008 werd door de Eerste Kamer het wetsontwerp “Voortgezet ouderschap na scheiding” (Wetsontwerp 30.145) aangenomen. Op 1 maart 2009 is deze wetswijziging van kracht geworden.

Met het van kracht worden van dit wetsontwerp krijgt het kind voortaan het recht op een gelijkwaardige verzorging en opvoeding door beide ouders (art.247 lid 4 en 5 BW) en is voor de beide ouders voortaan de plicht opgenomen om de ontwikkeling van de band van het kind met de andere ouder te bevorderen (art.247 lid 3 BW).

Om hieraan verder vorm en inhoud te geven moeten de beide ouders bij scheiding een zgn. “ouderschapsplan” opstellen (art. 815 lid 2 en 3 Rv) met duidelijke afspraken over:

  • de zorg- en opvoedingstaken,
  • het elkaar informeren en consulteren inzake de opvoeding,
  • de kosten van verzorging en opvoeding.

De verwachtingen bij de wetgever van dit ouderschapsplan als middel om beide ouders na scheiding veel beter en meer dan nu het geval is betrokken te houden in het leven van, de zorg voor en de opvoeding van de kinderen zijn hoog gespannen.

Veel zal echter afhangen van de wijze waarop in de rechtspraktijk van de scheiding bij de rechtbanken ook daadwerkelijk invulling gegeven zal worden aan ouderschapsplannen, die ook werkelijk tot het door de wetgever bedoelde en verwachte resultaat van gedeeld en gelijkwaardig ouderschap na scheiding zullen leiden.

De Holle Bolle Gijs van de familierechtbankbeschikkingen tot nu toe: “Omgangsregelingen … hier” (naar analogie van de Efteling: “Papier … Hier”)

De Holle Bolle Gijs van de familierechtbankbeschikkingen tot nu toe: “Omgangsregelingen … hier” (naar analogie van de Efteling: “Papier … Hier”)

En veel zal verder ook afhangen van de wijze waarop rechtbanken de – door beide ouders opgestelde en door de rechtbank vastgestelde – ouderschapsplannen zal gaan handhaven. (En niet, zoals de afgelopen 30 à 40 jaar met de beschikkingen van rechtbanken rond ouderschap en omgang na scheiding steeds het geval was, weer tot papieren regelingen zonder waarde laat verworden.)

Om van het functioneren van de ouderschapsplannen in de rechtspraktijk meteen vanaf de ingangsdatum van het wetsontwerp een goed beeld te krijgen, hebben de ouderorganisaties Stichting Kind en Omgangsrecht (KO) en Stichting Kinderen – Ouders – Grootouders (KOG) met ondersteuning van het Vaderkenniscentrum van Stichting Kind en Omgangsrecht daarom op 10 december 2008, ter gelegenheid van de Dag van de Rechten van de Mens, het gezamenlijke initiatief genomen tot instelling van een Adviespunt Ouderschapsplan.

Het adviespunt is actief geworden op 1 maart 2009, de dag waarop Wetswijziging 30.145 waarin het ouderschapsplan centraal geplaatst is ook officieel van kracht is geworden.

De in het Adviespunt Ouderschapsplan verenigde ouderorganisaties roepen scheidende ouders en betrokken kinderen op om hun ervaringen en knelpunten met de uitvoering van ouderschapsplannen in de rechtspraktijk bij het Adviespunt Ouderschapsplan te melden, onder andere via het contactformulier op deze website.

Wij houden u daarvan op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

Mede namens de initiatiefnemers tot instelling van het Adviespunt Ouderschapsplan,

Drs. P.A.N. Tromp
Adviespunt Ouderschapsplan

P.s. Deze website van het Adviespunt Ouderschapsplan is nog volop in ontwikkeling. Wij vragen uw begrip daarvoor. In de loop van de komende maanden zal de website van het Adviespunt Ouderschapsplan verder worden uitgebouwd.

Vaderkenniscentrum KOG

maart 1, 2009 at 4:25 am Plaats een reactie


Adviespunt Ouderschapsplan

Het Adviespunt Ouderschapsplan is een samenwerkingsinitiatief van de ouderorganisaties (a) Stichting Kind en Omgangsrecht / Vaderkenniscentrum, (b) en Stichting Kinderen, Ouders, Grootouders:

Contact met Adviespunt Ouderschapsplan: Jacob Cabeliaustraat 17, 3554 VH Utrecht; T. 030 - 238 3636; M. 06 - 2450 6249; E. vaderkenniscentrum @ gmail . com

Stichting Kind en Omgangsrecht (KO) / VaderkenniscentrumStichting Kinderen - Ouders - Grootouders (KOG)

Meest recente berichten

Nieuwsarchief

Feeds

Reacties

Nieuws op datum

december 2019
M D W D V Z Z
« jun    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031